1. Formål
  Isbjørnklubben har som formål å bevare Hammerfest bys tradisjoner som fangstby. P.g.a. byens gunstige beliggenhet har den siden gammel tid hatt nær tilknytning til fangst og fiske i de nordlige farvann. Klubben vil derfor bestrebe seg på å samle og bevare for etterslekten minner og klenodier av historisk og næringsmessig interesse.
   

 2. Medlemmer
  av klubben kan alle bli, som personlig besøker klubbens lokaler eller Hammerfest. Medlemmer får utlevert et sertifikat som er undertegnet av byens ordfører, klubbens høyeste beskytter.
   

 3. Æresmedlemmer
  utnevnes av klubbens styre eller den det bemyndiger.
   

 4. Finansiering
  ordnes ved en engangs kontingent som betales ved
  innmelding
   

 5. Årsmøte
  avholdes hvert år den 3. søndag i januar, kl. 1800, i klubbens lokaler.
   

 6. Styrets forpliktelser
  Består i å ivareta klubbens interesser og skal på generalforsamlingen fremlegge regnskap som viser inntekter og utgifter. Videre skal styret sørge for at klubbens samling tas hånd om på forsvarlig måte og søke å utvide denne.

The Royal and Ancient Polar Bear Society STATUTTER