ÅRSMØTE

Årsmøtet til Isbjørnklubben finner sted kl. 18:00 på tredje søndagen i januar i lokalet

til klubben i Hammerfest.

Du kan melde deg opp til årsmøtet ved

å fylle ut skjemaet.

© 2019 The Royal and Ancient Polar Bear Society – Isbjørnklubben